50° ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 120.00€
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 60.00€
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ / *60.00€
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ / *60.00€

* Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται ως εξής:

  • 120.00€ για τους ειδικούς γιατρούς.
  • 60.00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς.
  • 60.00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές.
Οδηγίες Συμπλήρωσης της Φόρμας Εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Όλα τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.

Προσωπικές Πληροφορίες

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Προσωπικά Σχόλια (σε περίπτωση τιμολογίου, παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ τις απαραίτητες πληροφορίες και υπάρχει επιβάρυνση +24%ΦΠΑ στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές/ η παρούσα φόρμα δεν αφορά εγγραφές από φαρμακευτικές εταιρείες)

Τύπος Εγγραφής *

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Κάλυψη Κόστους Εγγραφής *

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό
Τρόπος Πληρωμής *

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Για να θεωρηθεί η εγγραφή σας οριστική και επιβεβαιωμένη, πρέπει επίσης να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα ανάλογα με την ειδικότητά σας στον ακόλουθο Αριθμό Λογαριασμού:

Δικαιούχος: IΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 127/48001257
IBAN: GR 4101101270000012748001257

Στην περίπτωση καταβολής του ποσού της εγγραφής μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος, στο πεδίο της Περιγραφής/ Αιτιολογίας θα πρέπει να αναγραφεί : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – 50 ΕΠΙΣ.

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

{{ price.toString().indexOf('.') < 0 ? price.toFixed(2) : price.toFixed(2) }} €


Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό

Παρακαλώ περιμένετε...