ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 100.00€
50.00€
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 50.00€
50.00€
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ / *50.00€
ΔΩΡΕΑΝ 
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΔΩΡΕΑΝ / *50.00€
ΔΩΡΕΑΝ

* Σε περίπτωση υποβολής περίληψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εγγραφή στο Συνέδριο ενός εκ των συγγραφέων της και το κόστος εγγραφής εμπίπτει στη φυσική παρακολούθηση:

  • 100.00€ για τους ειδικούς γιατρούς.
  • 50.00€ για τους ειδικευόμενους γιατρούς.
  • 50.00€ για τους λοιπούς επιστήμονες υγείας και τους φοιτητές.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 47o ΕΠΙΣ

(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)
(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)

Για τις καταθέσεις χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

IΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Λογαριασμού: 127/48001257

ΙΒΑΝ: GR 4101101270000012748001257(Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό)

Παρακαλούμε περιμένετε...